Beställ klinikmaterial

Beställningar skickas endast till veterinärer/veterinärkliniker samt apotek
Denna beställningssida fungerar ej längre.
Vänligen använd:
https://shop.ajdistribution.se/MSDAH/public
Klinikens namn/motsvarande
Ev. kontaktperson 
Adress
Postnr
Postort