Beställ klinikmaterial

Beställningar skickas endast till veterinärer/veterinärkliniker samt apotek
Aktuellt - fästingskydd

Klinikbroschyr Bravecto Spot-on f katt, A6 BRA-0032 st
TILLF SLUT: Vet.broschyr Bravecto Spot-on f katt, BRA-0030 st
Klinikbroschyr Bravecto tuggtabl f hund, A6 BRA-0007 st
Aktuellt - Grisvacciner & IDAL

Vaccinations- & avmaskningguide POR-0001 st
IDAL vaccination, broschyr A4 POR-0018 st
Porcilis PCV ID produktblad A4 IDA-0002 st
VacciPlan blankett gris POR-0014 st
Hantering, förvaring & administrering, broschyr POR-0006 st
Porcilis PCV M Hyo, A4-broschyr för vet POR-0020 st
Lus- & flugangrepp på får & nötkreatur

Lushandboken (får/nöt), A5-broschyr för djurägare BLZ-0008 st
Flughandboken (nöt), A5-broschyr för djurägare BLZ-0011 st
VetPen insulinpenna/Caninsulin

VetPen informationsbroschyr CAN-1200 st
Värt att veta om diabetes hos hund och katt CAN-0063 st
VetPen klinikskylt CAN-0003 st
VetPen/Caninsulin beställn guide med artnr A4 CAN-0004 st
VetPen kort "Tänk på att" 70x180mm CAN-0064 st
Vaccinationsintyg

Vaccinationsintyg Hund NOB-0011 st
Vaccinationsintyg Katt NOB-0022 st
Vaccinationsintyg Häst EQU-0033 st
Vaccinationsintyg Kanin MYX-0002 st
Kaninens hälsobok, A5 MYX-0006 st
Vaccinationspåminnelser

För Nobivac hund- & kattvacciner
Små, vykortsformat, A6 NOB-0019 st
Stora, A5, tom baksida för egen utskrift NOB-0093 st
För Equilis hästvacciner
Små påminnelsekort Equilis, A6 EQU-0005 st
Stämplar för vaccinationsintyg

Stämpel Nobivac DHP live NOB-0035 st
TILLF SLUT: Stpl Nobivac DHPPi NOB-0054 st
Stämpel Nobivac Parvo live NOB-0056 st
Stämpel Nobivac KC NOB-0051 st
Stämpel Nobivac Pi NOB-0076 st
Stämpel Nobivac Rabies NOB-0074 st
Stämpel Nobivac DHP+KC NOB-0058 st
Stämpel Nobivac L4 NOB-0059 st
Stämpel Nobivac Tricat Novum NOB-0053 st
Stämpel Nobivac Ducat NOB-0050 st
Stämpel Nobivac Forcat NOB-0052 st
Stämpel Equilis Prequenza EQU-0046 st
Stämpel Equilis Prequenza TE EQU-0045 st
Stämpel Equilis TE EQU-0106 st
Information - produkter/sjukdomar

Vaccinera nu?
Vaccinera nu? Hund, A5-broschyr NOB-0002 st
Vaccinera nu? Katt, A5-broschyr NOB-0009 st
Vaccinera nu? Kanin, A5-broschyr MYX-0004 st
Vaccinera nu? Häst, A5-broschyr EQU-0010 st
valkommenvalp.se
Informationskort om valkommenvalp.se INT-0004 st
Ställ till informationskort INT-0006 st
Värt att veta för nyblivna hundägare, broschyr INT-1101 st
Otoclean öronrengöringsmedel
Otoclean infoblad, 50/A5-block OTO-0050 block
FAQ-block om Axilur, Scalibor, Exspot
FAQ-block Axilur, A5, 25 blad/block AXI-0010 block
FAQ-block Exspot, A5, 25 blad/bl EXS-0002 block
FAQ-block Scalibor, A5, 25 blad/bl SCA-0005 block
Information om Nobivac hund- & kattvacciner
Djurägarinfo vid Nobivac KC-vacc A5-blad NOB-0901 block
Intresseväckare för KC-vacc A5-blad f väntrum NOB-0903 block
Hundar & katter på resande fot NOB-0109 st
Vaccination av djur, för vet, A5-broschyr INT-7001 st
Behandl akuta vaccinationsbiverkn, för vet, A4 INT-7002 st
Nobivac-broschyr hundvacc, för vet, A4 NOB-8051 st
Nobivac-broschyr kattvacc, för vet, A4 NOB-8052 st
Nobivac L4, broschyr för vet, A4 NOB-0020 st
Information om Nobivac kaninvacciner
Nobivac Myxo-RHD, A4-broschyr för vet MYX-0001 st
Poster A3 kaninraser och information MYX-0003 st
Information om avmaskning - föl & hästar
Avmaskning föl & unghästar AXI-0111 st
Parasitkontroll 2016 - föl/häst AXI-1000 st
Information om Equilis hästvacciner
Equilis Prequenza folder, för vet EQU-0002 st
Hästsportförb vacc rek schema EQU-0004 st
Leventa
Veterinärbroschyr A5 LEV-0802 st
Användaranvisning, block LEV-0803 block
Doseringssnurra LEV-0805 st
Blaze vet
Blaze vet. användaranvisning, block BLZ-0003 block
Informationsbroschyr för vet BLZ-0002 st
Lushandboken (får/nöt), A5 BLZ-0008 st
Flughandboken (nöt), A5 BLZ-0011 st
Nötvacciner - kalvhälsa
Kalvhälsa på rätt spår, A4-broschyr fö ROT-1001 st
Kalvhälsa, A5-folder f djurägare. A5 ROT-0201 st
Bovilis Bovipast, A4-broschyr, för vet BOV-0100 st
Hantering av Bovilis Ringvac, A4-blad BOV-0104 st
Cryptosporidios/Halocur, A4-blad ROT-0001 st
Sedering
Värt att veta om narkos & smärtlindring, katt ISO-0005 st
Anestesijournal, 25/A4-block ISO-0002 block
Lathund dos Dolorex/Ketaminol Hund/Katt, A4 DOL-0002 st
Lathund dos Dolorex/Ketaminol Häst, A4 DOL-0802 st
Dolorex doseringsrek hund/katt/häst A5 DOL-0801 st
Analgesi & sedering vid kolik hos häst, A5 DOL-0050 st
Dolorex märkn etiketter f sprutor 1 rulle à 500st DOL-0001 rulle
Ketaminol märkn etiketter f sprutor 1 rulle à 500s KET-0001 rulle
Kolik och fång
Kolik hos häst, djurägarinfo, A5 FIN-0050 st
Fång hos häst, djurägarinfo, A5 FIN-0051 st
Ethacilin
Inj anvisn Ethacilin häst, 25 blad i block ETH-0004 block
Klinikens namn/motsvarande
Ev. kontaktperson 
Adress
Postnr
Postort